A nagy és hatalmas Bardi-bankház bukása.

1345 januárjában bukott meg a Bardiaknak, Itália legnagyobb kereskedőinek társasága Firenzében. Ennek pedig az volt az oka, hogy miként a Peruzziak is, a maguk és a más vagyonát kölcsön adták Eduárd angol királynak, meg a Szicíliai királynak. Az angol király tőke, kamat és a megígért ajándékok fejében több mint 900.000 aranyforinttal tartozott a Bardiaknak, de a francia királlyal való háborúja miatt nem tudott fizetni. A Szicíliai (király) pedig vagy 100.000 aranyforinttal volt adósuk. A Peruzziaknak 600.000 aranyforintjuk volt az angol s 100.000 forintjuk a Szicíliai királynál; az adósság vagy 350.000 frt-ra ment; ebből következett, hogy nem tudtak fizetni a városbelieknek s idegeneknek, akiknek fizetniük kellett volna s ez csupán a Bardiaknak 550.000 aranyforintra ment.

szinyoriak-tere-a-neptun-szokokuttal.jpg
A Signoria épülete

Ennél fogva sok kisebb társaság s magánszemély, kiknek vagyona a Bardiak, Peruzziak s más bukottak kezén volt, magára maradt s ez okból megbukott. A Bardiak, Peruzziak, Acciaiuoliak, Buanaccorsiak, Cocchiak, Antellesiek, Corsiniak, a da Uzzanok s Perendoliak meg több más kisebb társaság s ez időben és még előbb csődbe jutott. Egyes iparosok ebbe buktak, meg a községi adók is elvesztek, továbbá a megnevezett uralkodóknak adott fentebb említett mértéktelen kölcsönök — annyi volt, hogy sok volna elbeszélni — a legnagyobb romlás és csapás volt, mely községünket, Firenzét valaha érte; fontold csak meg olvasó, mekkora kárt okozott polgártársainknak ennyi kincs, ennyi pénz elvesztése, melyet haszonlesésből királyok és uralkodók kezére bíztak. Oh átkozott, ragadozó farkas, telve vagy te a mi vak s esztelen polgártársaink uralkodó bűnével, a kapzsisággal, mely az uralkodókon való nyerészkedés vágyából az ő hatalmukba s birtokukba juttatja a maguk és a mások vagyonát. Köztársaságunk e miatt annyira kipusztult s kifosztódott minden hatalmából, hogy polgártársaink szinte minden pénzállomány nélkül maradtak, csak néhány kézműves és pénzkölcsönző volt kivétel, akik uzsorájukkal kiszipolyozták s összeharácsolták polgártársaink s a vidékiek szétszórt szegénységét. De nem ok nélkül sújtja a városokat s községeket Isten rejtett ítélete az elkövetett bűnök büntetésére, amint evangéliuma hirdetésekor saját szájával mondta: In peccato vestro moriemini etc. (János 8,21-24: “Bűneitekben fogtok meghalni…”)

A Bardiak birtokaikban líránként 3 dénárban és 9 soldoban egyeztek ki hitelezőikkel, úgy hogy méltányos árban 6 soldo sem térült meg lírája után. A Peruzziak birtokban líránként 4 soldoban egyeztek meg és 16 soldoban a fent említett uralkodók adósságának lírája után s ha visszakaphatnák mindazt, vagy legalább egy részét annak, amivel az angol, meg a Szicíliai király tartoznak nekik, akkor nagy hatalmú s vagyonú urak maradhatnának; a nyomorukban magukra hagyott szegény hitelezőknek pedig községünk s korrumpált kormányunk rendszabályainak s újításainak rosszakaró intézkedései következtében megromlott a hitelük, mert akinek hatalma van, a maga kénye-kedve szerint alkotja a közösség szabályrendeleteit.

S elég is legyen ebből, tán kelleténél is többet mondtunk erről a szégyenletes dologról, de nem szabad elhallgatni az igazságot annak, akinek a megtörtént jelentékeny események emlékezetét kell fenntartania, hogy a jövendő nemzedéknek példát adjon a nagyobb óvatosságra. Szolgáljon mentségünkre, hogy az elmondott eset részben minket, a szerzőt is érinti és súlyosan nehezedik reánk; mindezt azonban e mulandó világ csalékony sorsa okozza.

kilatas-a-bargello-udvarbol.jpg
Kilátás a Bargello udvarból
Ponte Vecchio és S.Trinita hídja
Etruszk Kiméra

Szólj hozzá!