Választás előtt.

Földiek – és e földön kívüliek

Ha valaki eddig még nem vette volna észre, válság már mindannyiunkat súlyt, bőrszínre, nemre, felekezetre való tekintet nélkül. Igen, még a magyar négereket is (mert olyan is van már) – sőt “búslakodó fajtánkat” megcáfolva még a nem magyarokkal sem tesz kivételt! Aki ezen az alapon ellentéteket szít, az csak vak (elvakult) lehet, vagy a karvalytőke ügynöke.  

Ugyanis mi már régóta tudjuk, hogy

Tőke és Fasizmus jegyesek
Minden külön értesítés helyett
.
(József Attila)

De van ezen a téren egy ennél sokkal korábbi és szélesebb körben ismert figyelmeztetés is:

Minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal. (1 Tim. 6,10)

Nincs új a nap alatt…

Ahogyan régóta mindennek megvan a maga ideje. Eddig mindig volt hova menekülni (disszidálni…) egy összeomló országból egy másikba – amit még nem rabolt ki ez a két örökké jegyben járó társvállalkozó. Mindig volt még egy le nem nyúzott érintetlen “falat”, vagy rendszerváltásnak előadott bűvészmutatványra közönség. De a globalizmusnak hála, hovatovább hova tovább?

VÁLASZTÁS jön, igen, de nem pártoskodó pártok között, hanem erkölcs vagy erkölcstelenség között. Ez az IGAZI választás! (Egyszerű “tizedes” családi alapon…)

Egész történelmünk bizonyosság rá, hogy minket magyarokat a sors moralista hajlandósággal áldott vagy vert meg. (Bajcsy-Zsilinszky Endre)

Áldás vagy átok, egyre megy: a virtuális pénzre alapozott összeomló pénzrendszer helyett emberi munkára épített értékmérő kerül bevezetésre. Csak idő kérdése. Minél tovább tart a huza-vona a “gennyes foggal”, csak annál tovább tart a válságosdi… – és a szenvedés. 

Nem kell hozzá prófétának lenni, hogy minden válság során a gazdagok veszíthetnek sokkal többet! A régészek által kiásott aranytárgyak is erről tanúskodnak. Tulajdonosuknak nyilván még kiásni sem sikerült! (Vajon miért?) Ha majd megjön a “Döbrögi urak” esze – erre rájönnek maguk is. A jog mindenki számára ott kezdődik, amikor az önbíráskodás véget ér. 

Csakis akkor lehet valódi pénz-, ÉRTÉK- és bankrendszer (is) – ha az alapkő újra a helyén van:

Így minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, melly ha megvész:
Róma ledűl, s rabigába görbed. (Berzsenyi Dániel)

Semmi újat nem kell már kitalálni…(csak ezt az egy-két évet még addig kihúzni)

Szólj hozzá!