Magyarország ujjászületése megkezdődött

Többek érdeklődését felkeltette az az apró kis hír a napokban, hogy ti. lecserélik az aprónkat. Nem nagy ügy. El is mentem volna mellette – ha valóban csak egyszerűen cseréről lenne szó – de most ezzel a művelettel (egy füst alatt) a köztársaságtól is “megszabadulunk”!? (legalább is részben)

Ne hallgassuk el ezt: hiszen nem is olyan régen kiáltották ki! Igaz Szűrös “körülmények” között történt…

Nagykócsag – a Magyar Köztársaság 5-forintos pénzérméjének madara

Búcsúzzunk el tőle ?

A köztársaságról ezt írja a fáma: (Révai lexikon 12/251)

„.. szorosabb értelemben mint államforma az egyeduralomnak (monarchiának) ellentéte. Fejedelmi szuverenitás helyett népszuverenitás. Fejedelmi uralom helyett népuralom.” Lehet, hogy a népuralom már “avétos” – amikor néhány család kezében van a világ vagyonának 80 %-a!? Egyenlőre még csak a fémpénzeken tűnik el a köztársaság – de ki tudja mit hoz a jövő? Mert már a jövő sem a régi…

De a lényeg az, hogy lesz Magyarország – és lesz saját pénze is. Kell ennél több? Ezekben a nehéz időkben ez nem is rossz perspektíva! Kezdjünk csak hozzászokni, ízlelgetni a szót: Magyarország. Lehet, hogy a szakértők egyszerű praktikus okokkal magyarázzák a pénzcserét – mit nem? –, de kit érdekelnek a szakértők, akik abból élnek, hogy mindent magyaráznak!

Ide illik az öreg rabbi esete, aki hiába olvasta százszor a Tóra egy részét, akkor sem értette. Amikor meglátogatta a barátja és panaszkodott neki, hogy sehogy sem érti ezt a rész, az beleolvasott, majd rögtön megszólalt: – „figyel ide, ez egyszerű, mindjárt megmagyarázom!”. Mire a rabbi közbevág: – „Na ja, megmagyarázni én is tudom!”.

wikipedia: (Magyarország)
„A magyar ország szó (eredetileg uruszág) az úr (eredeti formájában uru) szóból származik, ami „fejedelmet”, „királyt”, legrégebben „törzsfőt” jelentett. A szó a -ság képző ritkább -szág változatának hozzátételével (mint jószág), majd a két nyílt szótagos tendencia és nyíltabbá válás jegyében nyerte el mai alakját (uruszág – urszág – ország). Az ország tehát az „úrság” alakváltozata, és eredetileg „fejedelemséget”, „királyságot”, legrégebben „a törzs területét” jelentette.”

Nocsak. Kiderülhet még, hogy (több) ezer éve itt van ez az ország, hiszen fejedelmei, törzsfői voltak! Ha pedig van ország és pénz, akkor utána lehet királyság is – már semmi akadálya:

A „Szent Korona Értékrend” mentén Halász József lejegyezte „Magyarország Szabadság Alkotmányára épülő Alaptörvényét”:
ELSŐ RÉSZ, A. fejezet, I. szakasz, 1. §:
Magyarország a Szent Korona Országa. Az állam hivatalos neve: Magyarország.

A fény és az “uruszág” ujjászületésére várakozva (advent idején), játszunk el ennek az „újszülöttnek” a születési csillagállásával! Milyen esélyekkel indul 2012 január elsején?! Ahogyan a napkeleti bölcsek is megtették ezt annak idején! Csak nekünk most meg kell elégedni a Baktay-féle elemzéssel. Természetesen nem a születő pénz “lelkéről” beszélhetünk ilyen értelemben, hanem a csillagállás (tranzit) hatásáról – ami minden ezen a fertályon élő emberre hasonló hatással bír! Már akit érdekel !

Álljon itt most egy hevenyészett alapjellemzése a “thema”-nak:

Ascendens jegy ekkor: Mérleg. Ura a Vénusz, a szeretet bolygója és a föld (elem). Újév napján “kezünkben” lesz tehát az új pénz – és Hephaisztosz mérlege. A látható és a láthatatlan világ között le-fel ingadozó mérleg tulajdonosai leszünk – egy jó időre. Vagyis a szavunk, kijelentéseink teremtő (mágikus) jelentőséggel bírnak! Vigyázzunk, mert innen kezdve nem csak az unió, de az egész Föld is figyelni fog ránk, és nem csak a bajainkra – lehet ebből jól is kijönni!!

Társainkról, partnereinkről még álmodozunk egy ideig (Hold a Kosban), mert nem tudjuk, csak “intuitíve” érezzük, hogy mit is kell tennünk a kapcsolatok javítása érdekében. De ez rajtunk áll. Ezt az “ország” minden lakosa jobban fogja érezni januártól – azután vége a panaszkodásnak! A Vénusz “csillaga” támogat minket, hogy jó kedvvel álljunk a tornyosuló közös feladatoknak.

Múltunk feltárúl! A Nap és a Plútó teljes konjunkciója elemtáris erővel “bevilágítja” az elfeledett múltunk részleteit is. Jöhetnek a tanúlságok . Soha ilyen Szilveszter még nem volt – és nem is lesz egyhamar…

Jövőnk csak rajtunk áll: (legalább) ezer éve befogadó nemzet vagyunk, ezért mostanra már rengeteg “külföldi” magyar hirdeti: ez az egyetlen út az értelmetlen háborúkkal szemben. Sorsfeladatunk, hogy őseink példája mellett kitartsunk, és ebből ne engedjünk: nem az az érdekes, hogy ki fia-borja valaki, hanem az, hogy milyen ember!

A Mars erősen noszogat majd minket, hogy álljunk az élre és mi irányítsunk – ez a politikusok számára kemény kihívás lesz. Mindenkinek pedig jobb, ha magára hallgat – és csak az élet valóban fontos dolgaira koncentrál! “Fellegvárunk” 2012-ben a hit és a távlatok lesznek – ebben az ország “csillaga”, a Jupiter teljes “titokban” (8-as ház kapujában!) támogat minket, a Szaturnusz pedig a tartós kapcsolatok biztonságát adja: nyugodtan építkezzünk több-száz éves, vagy akár ezer-éves kapcsolatainkra!
Nincs elmúlás – az emberiség történetének szintjén – csak változás van, ez az alapképlet! Kezdésnek nem rossz…

Szólj hozzá!