KIÁLTVÁNY – minden néphez!

Magyarok, és nem magyarok!

Mottó: “Egyetlen egy próba adhatja meg a győzelem hitét: mi álljunk a jogos emberi elégedetlenség élére, mi hirdessük a legegyetemlegesebb emberséget, a legszélesebb szociális igazságot, mi igyekezzünk megvalósítani a leggigantikusabb kulturális erőfeszítést. Hogy hősi felmozdulásunkban az emberibb jövőért honfitársa, harcos bajtársa legyünk minden elnyomottnak, a jogtalanul kitermelt munka minden katonájának.” (Szabó Dezső: Életeim, halálaim feltámadásaim)

Embertársaink!
Egyetlen Földünk van, egyetlen életünk, mindannyian ugyanabban a cipőben járunk!

Évezredek után már jól látható, hogy a problémáink is közösek lettek az utóbbi pár évszázad alatt az egész földgolyón.

„Az ipari civilizáció természeténél fogva egy kamatos-kamatra alapozott hosszú kifutási idejű piramisjáték.” (William Ophuls)

A játék végére értünk!

A problémák már nem oldhatók meg ezért egyetlen országban sem a helyi vezetők cserélgetésével!

A globális kizsákmányoló rendszeren ez nem változtat! Bár hangoskodó, és tömegeket lázító szájhős mindenhol van bőven, az egész világ felgyülemlett bajain egyetlen ország vezetője sem segíthet, csak közös szándék és összefogás!

Igen, ezek azok az idők, amikről szólnak figyelmeztetések: „sokan jönnek majd bárányok ruhájában a megváltás ígéretével, de vigyázzatok, mert belül ragadozó farkasok!”

Arról ismerni meg őket, hogy csak az öregedő falkavezérek helyére pályáznak, miközben jól hangzó szlogenekkel hergelik a régóta megváltásra vágyakozó és céltalanul tévelygő tömegeket.

De csak blablát hallunk tőlük Európáról, uniókról meg demokráciákról. És csak annyi a szándékuk, hogy végre ők vehessék át a kifosztásunkra már jól beüzemelt világrendszert – IMF-el és WHO-val, háborústól mindenestől.

Közben sem diagnózist, sem megoldást nem adnak!

Jól tudjuk, akárhányszor töltjük újra a régi rendszert újabb emberekkel, az csak a régi marad, hibáival együtt.

Kilábalás a csődöt mondott régi világrendből ezért nem lesz sétagalopp, de a további végtelen rendszerkritika helyett már konkrét lépések kellenek!

Sorrendben a legfontosabbak:

1. A kígyó fejének eltaposásához a kamatos-kamat kivezetésével lehet leállítani a végtelenített és programozott eladósodást! A bankok és hitelintézetek is csak költségeket számolhatnak fel a továbbiakban. 

2.A korábban így keletkezett magán és korporációs vagyonok újraosztása szükséges, és közhasznú társaságokba szervezése a helyi közösségek számára. 

3.A közszolgálati és állami alkalmazottak jövedelmének az ország átlagbéréhez való rögzítése, digitális számlavezetésük megoldása. Prémiumuk a GDP arányában járhat. Készpénz a magánszektorban, a piaci és egyéb kiskereskedelemben korlátozás nélkül  használható. 

Mivel a jelenlegi rendszer haszonélvezőinek a száma rohamosan csökken, a kárvallottak tömegei pedig egyre nővekednek, így az idő szorít! Ráadásul amíg nem változtatunk a jelenlegi monetáris kizsákmányoláson, addig az apokalipszis négy lovasa csak tovább pusztít, mert ez egy zárt és véges erőforrásokkal rendelkező rendszerben TÖRVÉNYSZERŰ!

Amíg nem változtatunk, addig sorban jönnek:

-járványok,
-háborúk,
-éhínség,
-pusztulás.

Itt a cselekvés ideje. Mire várunk? Ideje nekiállni! És mikor, ha nem most? És ki, ha nem mi?

Támogassuk azokat, akik ebben velünk vannak!

Segítsünk magunkon – és az Isten is megsegít!

Szólj hozzá!