A judeó-kereszténység vége – a Bibliában

Avagy milyen lesz a „happy end”?!?

(Márk. 13,14-27)
Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, a melyről Dániel próféta szólott, ott állani, a hol nem kellene (a ki olvassa, értse meg), akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; A háztetőn levő pedig le ne szálljon a házba, se be ne menjen, hogy házából valamit kivigyen; És a mezőn levő haza ne térjen, hogy ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen. Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, a milyenek a világ kezdete óta, a melyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, a kiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Ha pedig akkor ezt mondja néktek valaki: Ímé itt a Krisztus, vagy: Ímé amott, ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Ti pedig vigyázzatok; ímé előre megmondottam néktek mindent. De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig.

(Luk. 21,20-28)
Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. Akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és a kik annak közepette, menjenek ki abból; és a kik a mezőben, ne menjenek be abba. Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen. És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje. És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.

Ja, és a lényeg: ez a rezsim emberi kéz érintése nélkül omlik össze (Dániel 2.34), nem kell tehát magunkat túráztatni, tüntetni, sztrájkolni! Bőven elég mindenkinek a maga dolgát intézni.

Mi okozza majd a vesztét ennek a mesterséges megtermékenyítéssel (Niceában 325-ben császári parancsra) született sziámi ikerpárnak?? „A kereszténység egy tökéletesített zsidóság, vagy pedig semmi: a kereszténység a zsidóság nélkül érthetetlen, mint ahogyan a zsidóság a kereszténység nélkül tökéletlen.” (Benjamin Disraeli)

Az, hogy egyszer mindennek lejár az ideje, már csak az unalom és a csömör okán is. Az örökmozgó világ (emberi próbálkozásra legalább is) soha nem áll meg.

(Malak. 4,2 – 3)
Feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.

No persze nem a törvény töröltetik el – hanem a törvénysértők serege. És akkor jöhet valami más játék…

P.S.: Ezek a marha Rockefellerék olyan buták, hogy miközben kisded játékaikkal játszanak (pl. HAARP, ChemTrail, időjárás-manipulálás, stb) nem jönnek rá, hogy előttük volt már egy jóval nagyobb tudású csapat – akik a piramisokat építették – és ők is bekrepáltak a végén a hatalom-mániájukba. Az agyuk megzakkant, összeomlott a beszédközpontjuk – erről szól a Bábel-i nyelvzavar. (Már aki túlélte azt a korszakot, amikor istennek képzelték magukat a hatalmon lévők)

Hiába itt már Kína megtámadása is (lásd Giulietto Chiesa EU-parlamenti képvselő nyilatkozata, Metropol/MTI 2012-10-12), csak gyorsítja az eseményeket – ami nem baj…

“Az Egyesült Államok rögtön az elnökválasztás után megtámadja Szíriát – jelentette ki Giulietto Chiesa, ismert olasz újságíró, egykori európai parlamenti képviselő.

A politikus úgy véli: az Egyesült Államok pénzügyi helyzete kezd összeomlani, erre pedig csak egy megoldás van, egy óriási háború, amelynek segítségével minden adósságát letudhatja.

Chiesa szerint Szíria után Irán következik, majd az igazi nagy ellenfél, Kína.

Gátat, Giulietto Chiesa véleménye szerint, Oroszország és az Európai Unió összefogása szabhat a folyamatoknak.”

Szólj hozzá!