Itt egy kb. 3000 éves hagyaték Zarathusztra (görögösen Zoroaszter) “tollából”

ZEND AVESZTA 32.Jasna (Aveszta=törvény, Zend aveszta= zend nyelven írt törvény) SZENT vágyódással eltelveállunk itt előtted,egybeforrt érzéseinkkel: úr és szolga.A Te tanúbizonyságod akarunk lenni, óh Isten,szent nevedet híva szünet-szüntelenül,tiszta csengése hogy áthangozzonminden hangzavaron túl! 2. Isten teremte a szellemet,s beléje oltva a szent igazságot,melynek mivolta a szabad, egyéni cselekvés,aminek érett gyümölcse:a … Folytatás

Örömhír.

A régiek üzeneteiből kiderül, hogy minél inkább közeledik “az a nap”, amit sok nép sokféleképpen említ, de ugyanarról beszél és ugyanúgy most megél mint mi, annál inkább növekszik a megkavart agyakban a káosz és ennek következtében az egyre elviselhetetlenebb rettegés. (erről szól pl. Lukács 21) Benne vagyunk az időben. Innentől … Folytatás

Az eszkatologia “gyöngyszeme” Máté leiratában.

Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről. Mát. 24. (Károli fordítás) Mát. 24,1 És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom [Márk 13,1-37.  Luk. 21,5-36.] épületeit. Mát. 24,2 Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt [Márk … Folytatás

Kopt testvéreink kopogtatnak…

“Véletlenül”  a Duna-Autonómiára kapcsoltam délután (2011-08-23 17:15) – és egy ember arról beszél, hogy “a mezőségi, kalotaszegi és moldvai csángóknál ugyanolyan motívumkincs található mint a kopt hagyományos művészetben” Dokumentumfilm Kovács András rendezésében (2001!), címe “Kallós gyűjtemény” http://www.magyarkurir.hu/node/36044 http://www.gondola.hu/cikkek/77563-Elvesznek_a_keletiek_.html Ne feledjük: az egyiptomi Theba a koptok ősi szakrális központja – ahonnan a … Folytatás

Másfél-ezer éves szúrák Mekka és Medina környékéről

4. SZÚRA (részlet)  (Simon Róbert fordítása)  Allah, a könyörületes és irgalmas nevében! … 138 Hirdesd a képmutatóknak, hogy fájdalmas büntetés lesz az osztályrészük, 139 akik hitetleneket fogadnak testvérbarátuknak a hívők helyett! Vajon hatalmat áhítoznak náluk? Minden hatalom Allahé! 140 [Pedig már] kinyilatkoztatta nektek az Írásban [a parancsot]: “Ha halljátok, hogy … Folytatás